20.-23.2.2020

Messukeskus, Helsinki

Login

raktori

Game: Counter-Strike: GO Nationality: Trinidad and Tobago
Fury
Sladderi
mikaelpp
Tandel
Faceless
Koutsi: Outl@wzzz
A1 A5-11
fury#9751

Members

darkki (captain)